13 Oct Teokset Katso vielä! -valokuvanäyttelyyn on valittu / Fotografierna till Vila blicken! -fotoutställningen har valts

scrolla ner för svenska

Teokset Katso vielä! -valokuvanäyttelyyn on valittu


Pohjanmaan valokuvakeskus ja Taiteen edistämiskeskuksen Pohjanmaan aluetoimipiste järjestävät Katso vielä! -valokuvanäyttelyyn.  Näyttelyyn kutsuttiin Pohjanmaalla asuvia tai pohjalaissyntyisiä valokuvaajia.

Tuomariston iloksi kutsuun vastasivat useat sekä ammatti- että harrastajakuvaajat ja myös kuvataitelijat. Teosten taso oli korkea ja kuvissa oli keskitytty näyttelyn kantavaan ajatukseen. Näyttelyhakuun osallistui 39 kuvaajaa yhteensä 108 valokuvateoksella.

Valinta oli vaikea. Kuvien joukosta puuttuivat miltei kokonaan kantaaottavat ja humoristiset kuvat, mutta pääsääntöisesti kuvat olivat teknisesti laadukkaita ja mietittyjä. Useissa teoksissa oli rauhallinen ja ulkoapäin tarkasteleva tunnelma, joka tuomariston mielestä kuvastaa nykyajan henkeä.  Raati pyrki rakentamaan valinnoillaan kolme eri kokonaisuutta, jotka keskustelevat sekä keskenään että itsenäisesti. Raati ei perustele päätöksiään yksittäisten valokuvateosten kohdalla.

Katso vielä! -näyttelyalustaksi rakennettavat tornit aloittavat näyttelykierroksensa Vaasasta marraskuussa ja jatkaa siitä Kokkolan kautta Seinäjoelle päättäen kierroksensa Pohjanmaan valokuvakeskukseen Lapualla.  Aikataulujen tarkennuttua, voit tarkistaa ne Pohjanmaan valokuvakeskuksen verkkosivuilta osoitteesta www.pova.fi/katsoviela . Pova tiedottaa näyttelyn liikkeistä myös Facebook-sivuillaan ja uutiskirjeessään, joissa myös jatkossa tiedotetaan alan kilpailuista ja näyttelyistä.

Raati kiittää kaikkia teoksensa lähettäneitä ja toivottaa valokuvauksellista syksyä!

Pohjanmaan valokuvakeskus ja Taiteen edistämiskeskus Pohjanmaan aluetoimipisteFotografierna till Vila blicken! -fotoutställningen har valts


Österbottens fotocentrum och Österbottens regionalbyrå vid Centret för konstfrämjande ordnar Vila blicken!-fotoutställningen. Vi bjöd in fotografer som bor eller är födda i Österbotten att delta i den gemensamma ambulerande utställningen.  

Till juryns stora glädje svarade flera både professionella fotografer och hobbyfotografer och också bildkonstnärer på inbjudan. Nivån på fotografierna var hög och gällande bilderna hade man koncentrerat sig på utställningens idé. I uttagningen till utställningen deltog 39 fotografer med sammanlagt 108 fotokonstverk.

Valet var svårt. Bland bilderna saknades nästan helt och hållet bilder som var ställningstagande och humoristiska, men i regel var fotografierna tekniskt kvalitativa och genomtänkta. Flera av fotografierna hade en lugn och utåt granskande känsla som enligt juryn beskriver den samtida andan.  I sina val strävade panelen efter att bygga upp tre olika helheter som diskuterar både sinsemellan och självständigt. Panelen motiverar inte sina beslut för varje enskilt fotografi.

Tornen för Vila blicken!-utställningen påbörjar sin utställningsturné i Vasa i november och fortsätter därifrån, via Karleby, till Seinäjoki för att sedan avsluta turnén vid Österbottens fotocentrum i Lapua (Lappo).  För mer exakta tidtabeller kan du gå in på Österbottens fotocentrums webbsidor på adressen www.pova.fi/vilablicken .  Pova informerar även gällande utställningen på sina Facebook-sidor och i nyhetsbreven där man även i fortsättningen informerar gällande tävlingar och utställningar i branschen.

Panelen tackar alla som skickat in sina fotografier och önskar alla en fotografisk höst!

Österbottens fotocentrum och Österbottens regionalbyrå vid Centret för konstfrämjande.