02.12.2020-09.01.2021 | LARS REBERS | FÖRSTA PARKETT-ENSIMMÄISELTÄ RIVILTÄ

Category
MENNEET
About This Project

Lars Rebers
Första parkett-Ensimmäiseltä riviltä
2.12.2020 – 9.1.2021

 

FÖRSTA PARKETT
Jag har nu i några år arbetat med att se bakåt. När jag fyllde 50 år väcktes nyfikenheten att återuppleva fysiska platser som en gång i tiden har varit mitt bo. Platsen i sig själv har ingen betydelse, händelser, känslor och minnen har. Men kopplingen är så stark att platsen och det visuella intrånget i ögonen behövs för att väcka hela repertoaren av minnesbilder. Vi är ändå alltid en produkt av allt vi har varit med om, så att utsätta sig för detta ger mig något jag trodde inte kunde finnas. Utställningen är en tillbakablick och en visuell karta över vem man var och vem man blev. En form av mitt visuella DNA och förklaringar i form av korta berättelser.

 

ENSIMMÄISELTÄ RIVILTÄ
Jo muutaman vuoden ajan olen työskennellyt katsoen taaksepäin ajassa. Kun täytin 50 vuotta, uteliaisuus heräsi uudelleen kokemaan fyysisiä paikkoja, jotka ovat joskus olleet olinpaikkani. Paikalla itsellään ei ole merkitystä, tapahtumilla, tunteilla ja muistoilla on. Mutta yhteys on niin voimakas, että paikka ja visuaalinen tunkeutuminen silmiin ovat tarpeen herättämään koko muistojen paletti eloon. Olemme kuitenkin aina tuote kaikesta, johon olemme joskus osallistuneet, joten itseni altistaminen tällaiseen tuo kokemuksia joita en uskonut olevan. Näyttely on retrospektiivinen ja visuaalinen kartta siitä, kuka olen ollut ja minkälainen minusta tuli. Jonkinlainen visuaalinen DNA lyhyiden selitysten kera.

 

Lars Rebers (s. 1963, Loviisa) on valokuvataiteilija, taidepedagogi ja ikuinen opiskelija. Hän on valmistunut Taideteollisesta korkeakoulusta taiteen maisteriksi 1990 sekä taidepedagogiksi 1996. Rebers opiskelee parhaillaan taideopettajaksi, Aalto yliopistossa. Rebers on pitänyt lukuisia näyttelyitä kotimaassa. Hän on Valokuvataiteilijoiden Liitto ry:n jäsen.
(born 1963, Loviisa) is an art photographer, art educator, and a student for life. He has graduated as a Master of Arts in 1990 and as an art educator in 1996 from The University of Arts. Rebers is now studying in Aalto University to become an art teacher. Rebers has had several exhibitions in Finland. He is a member of Valokuvataiteilijoiden Liitto ry.
(född 1963 i Lovisa) är en fotokonstnär, konstpedagog och en evig studerande. Han har fått sin magisterexamen vid Konstindustriella högskolan (Alltouniversitetet idag) 1990 och blev konstpedagog 1996 vid samma högskola. Som bäst studerar han till bildkonstlärare, MA, vid Aaltouniversitetet. Rebers har haft många utställningar i Finland och är medlem i Fotokonstnärernas förbund.