ENGLISH / SVENSKA

Ostrobothnian Photography Centre

The Ostrobothnian Photography Centre (POVA) has been operating for 20 years. The main interest of the Centre is to present photography art and photographic artists in the region of South Ostrobothnia, Central Ostrobothnia and Ostrobothnia. POVA has a gallery located at the Cultural Centre Vanha Paukku in Lapua and a new one is being planned to Perhonjokilaakso Art Mansion in Veteli.

The gallery in Lapua has 38-square-metre exhibition space. The Photography Centre has approximately 10 contemporary as well as more traditional photography exhibitions each year. These exhibitions are selected by the board of POVA.

Twice a year the Photography Centre enlarges the gallery space and fills the neighbouring Cartridge Gallery space with photography art as well. This provides POVA to arrange larger exhibition entities.

The Photography Centre organises different kinds of lectures, events, competitions and courses. Every year POVA organises a thematic photography festival called Lakeuden Laajakuvafestivaali.

POVA has its office in Creative Community’s office space at Lyijylankaosasto in Lapua. POVA has different cooperators, like Vanha Paukku Artist Residency which is also located in Lapua.

At Vanha Paukku there is a darkroom for educational purposes and for the members to use.

Österbottens Fotocentrum

Österbottens Fotocentrums verksamhet har pågått redan på 20 år. Målsättningen för Österbottens Fotocentrum är att främja och synliggöra fotografering och sina fotokonstnärer. Verksamhetsområdet består av Södra Österbottens, Mellersta Österbottens och Österbottens landskap. POVA har ett galleri på Kulturcenter Vanha Paukku och ett annat planeras till Taidekartano i Veteli.

I Fotocentrums 38 kvadratmeter stora galleri ordnas årligen ca 10 utställningar som centrets styrelse beslutar om. Teman på utställningar varierar från mer traditionella helheter till nytids fotografering. 

Två gånger om året har Fotocentrum även tillgång till Patruunagalleriet som ligger intill och då kan mer omfattande utställningshelheter arrangeras.

Fotocentret ordnar föreläsningar, evenemang, utställningar, tävlings- och kursverksamhet. Till verksamheten hör dessutom den årliga festivalen Lakeuden Laajakuvafestivaali där fotointresserade åhörare från landskapet samlas för att gå på kända fotografers föreläsningar.

POVA har sin byrå på Kreativa Kollektivets utrymmen på Lyijylankaosasto i Lappo. POVA gör samarbete med många olika aktörer, till exempel Vanha Paukku Artist Residency.

Centrum har tillgång till ett svartvitlaboratorium för kurserna på Vanha Paukku.