FOTOUTSTÄLLNINGEN VILA BLICKEN! I KARLEBY

Fotoutställningen Vila blicken! är nu utställd i Karleby. Tornen visas i Karleby stadsbibliotek, Stadsteatern och Badcentret VesiVeijari tills måndag 28.3. Från Karleby fortsätter utställningen till Österbottens fotocentrum i Lappo och visas där 27.4. – 21.5.2016.

FOTOUTSTÄLLNINGEN VILA BLICKEN! I SEINÄJOKI

Fotoutställningen Vila blicken! är nu utställd i Seinäjoki. Tornen visas i biblioteket Apila, Seinäjoen kaupunginteatteri och Uimahalli-Urheilutalo (simhallen/idrottscenter) tills söndag 28.2.  I mars är utställningen i Karleby och sedan visas den i Österbottens fotocentrum i Lapua (Lappo) 27.4. – 21.5.2016.

FOTOUTSTÄLLNINGEN VILA BLICKEN! STARTAR SIN RUNDA FRÅN VASA

Österbottens fotocentrum och Österbottens regionalbyrå vid Centret för konstfrämjande ordnar Vila blicken!-fotoutställningen. Vi bjöd in fotografer som bor eller är födda i Österbotten att delta i den gemensamma ambulerande utställningen.  

Till juryns stora glädje svarade flera både professionella fotografer och hobbyfotografer och också bildkonstnärer på inbjudan. Nivån på fotografierna var hög och gällande bilderna hade man koncentrerat sig på utställningens idé. I uttagningen till utställningen deltog 39 fotografer med sammanlagt 108 fotokonstverk. Av dem valdes 39 fotografier av 26 fotografer.

Valet var svårt. Bland bilderna saknades nästan helt och hållet bilder som var ställningstagande och humoristiska, men i regel var fotografierna tekniskt kvalitativa och genomtänkta. Flera av fotografierna hade en lugn och utåt granskande känsla som enligt juryn beskriver den samtida andan.  I sina val strävade panelen efter att bygga upp tre olika helheter som diskuterar både sinsemellan och självständigt.

Valda fotografer är(med en eller flera bilder):
Stig Hägglund, Närpes
Aurora Johansson, Karleby
Joona Riihinmäki, Seinäjoki
Jaakko Sorvisto, Esbo
Elina Luoma, Björneborg
Marko Myllyniemi, Koskenkorva
Janne Saarijärvi, Vasa
Minna Herrala, Seinäjoki
Jukka Kontkanen, Lappo
Raimo Nieminen, Nurmo
Sirkka Franttila, Nurmo
Joni Virtanen, Karleby
Petteri Kokkonen, England
Jari Eklund, Kälviä
Nicklas Mattsson, Jakobstad
Johanna Brådd, Vasa
Katri Yli-Erkkilä, Seinäjoki
Sara Vertanen, Jakobstad
Arimo Eklund, Liminka
Martin Karlsson, Vasa
Tomi Ahola, Helsingfors
Tiina Rinta-Rahko, Seinäjoki
Kimmo Aho, Åbo
Jukka Tilus, Vanda
Janne Kauranen, Vasa
Lotta Djupsund, Vanda

Tornen för Vila blicken!-utställningen är byggda av malaxboende snickaren Jason Munnelly. Tornen börjar sin utställningsturné i Vasa, där de visas i simhallens cafe, Skafferiet Ritz och huvudbiblioteket tills onsdag 2.12. Nästa år fortsätter utställningen via Karleby till Seinäjoki och sedan i maj till Österbottens fotocentrum i Lapua (Lappo). Fotocentret kan ställa fram utställningen och återvändenda den i andra kommuner i Österbotten, Syd-Österbotten och Mellarsta Österbotten.

För mer exakta tidtabeller kan du gå in på Österbottens fotocentrums webbsidor på adressen www.pova.fi/vilablicken .  Pova informerar även gällande utställningen på sina Facebook-sidor och i nyhetsbreven där man även i fortsättningen informerar gällande tävlingar och utställningar i branschen.

Panelen tackar alla som skickat in sina fotografier och önskar alla en fotografisk höst!

Österbottens fotocentrum och Österbottens regionalbyrå vid Centret för konstfrämjande

OPEN CALL: VILA BLICKEN! – FOTOUTSTÄLLNING

Österbottens fotocentrum och Österbottens regionalbyrå vid Centret för konstfrämjande ordnar Vila blicken!-foto- utställningen. Vi bjuder in fotografer som bor eller är födda i Österbotten att delta i den gemensamma ambulerande utställningen. Ansökningstiden är 17.8 – 30.9.2015. Temat för fotografierna är fritt men fotograferna ombeds att för- djupa sig i utställningens bärande idé.

Eftersom flödet på fotografier hela tiden ökar har människorna nuförtiden svårt att stanna upp framför ett fotografi. Tidigare utgjorde fotografierna en stor del av kvällsunderhållningen. På 70-talet satt barnen orörliga på golvet medan diabildskarusellen snurrade upp nya bilder på den vita duken i det mörka vardagsrummet. Man tittade på bilder ge- nom Viewmaster-bildapparater, dessförinnan som stereobilder och genom olika betraktare för fotografier.

Hur kan vi få människorna att på nytt stanna upp och fokusera på fotografiet?

 

Vila blicken!-utställningens foton är unika. De finns inte till påseende någon annanstans i världen förutom just där framför människan som betraktar fotona. Presentationssättet gör att fotot inte kan ses av någon annan vid just det ögonblicket. På så sätt är stunden mellan fotot och dess åskådare unik och personlig.

UTSTÄLLNINGSANSÖKAN SKER VIA NEDANSTÅENDE ELEKTRONISKA FORMULÄR.

VILLKOR FÖR UTSTÄLLNINGEN
Ladda villkor som pdf

Rätt att delta
Fotografen som deltar i utställningen ska bo i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten eller Österbotten. Även foto- grafer som är födda i Österbotten och bor på annan ort kan delta.

Deltagande i utställningen
En fotograf får skicka in 1-3 foton till utställningen. Verken får inte ha publicerats tidigare (utställningar, böcker, tid- ningar eller andra tryckta publikationer). Verken som valts till utställningen får heller inte publiceras under utställ- ningen. Man kan endast delta elektroniskt i utställningsansökan. Ytterligare uppgifter gällande utställningsbakgrun- den fås från ritningen ovan.

Deltagande

Ansökningen sker på adressen www.pova.fi/vilablicken. Bildfilerna levereras via blanketten på hemsidan i elektroniskt format. Ansökningstiden för utställningen är 17.8 – 30.9.2015. Försenade fotografier beaktas inte av juryn. Genom att skicka fotot till urvalsjuryn godkänner fotografen villkoren för utställningen.

Bildfilen

Storleken på den lågupplösta bilden som skickas till juryn ska vara 1600 px. på den längre sidan. Spara bilden i jpg- format och namnge den ”efternamn_förnamn_1.jpg, efternamn_förnamn_2.jpg, efternamn_förnamn_3.jpg”. Den högupplösta originalfilen (storlek 20×30 cm, 300 dpi, sRGB färgrymd) ska levereras vid begäran. Om bilden inte är i förhållandet 2:3 blir den saknade bildytan svart.

Fotografens ansvar

Bilderna ska vara fotografier tagna av deltagaren själv. Fotografen ska ha fullständiga rättigheter gällande bilderna och publiceringen av dessa. Inom skyddet av hemfrid etc. ska man ha lov av den fotograferade personen att publicera bil- den. Utställningen tillfaller Österbottens fotocentrum i sin helhet. Fotocentret har även i fortsättningen rätt att ställa fram utställningen och återanvända den utan extra ersättning.

Utställningskommittén

Bilderna som kommer med i utställningen väljs av en utställningskommitté på sex medlemmar. Utställningskommit- téns beslut är slutgiltigt.

Utställning

Utställningens arrangörer tar kontakt med fotograferna som kvalificerat sig senast den 30.10.2015. Fotografen ska leverera den större filen till utställningsarrangören. (Se ytterligare information på bildfil). Utställningskommittén be- handlar inte bilderna utan de skrivs ut som sådana som diabilder. Utställningen visas i Vasa, Karleby och Seinäjoki vid årsskiftet 2015-2016 i offentliga utrymmen och inträdet är fritt.

Arrangörens ansvar och rättigheter

Upphovsrätten för bilderna som skickats till uttagningen och som valts till utställningen stannar hos fotografen. Ar- rangören får inte utan fotografens tillåtelse redigera eller ändra bildens innehåll eller beskärning. Arrangörerna har rätt att spara bilderna för jurybedömningen och för användningsändamål som överensstämmer med reglerna. Ar- rangörerna och media har rätt att publicera bilderna som valts till utställningen utan extra ersättning i samband med artiklar gällande utställningen samt vid marknadsföringen av evenemanget i både elektronisk och tryckt media. Ut- ställningsarrangören ansvarar för utställningsersättningarna för konstnärerna som hör till Kuvasto.

Tilllägsinformation

Vid behov kan tilllägsinformation frågas via epost info@pova.fi.