30.8.–7.10 | CAUSES OF DEATH | PAULA HUMBERG

Category
MENNEET
About This Project

“Causes of Death” on valokuvasarja ruumiinavauksista, joissa selvitetään pyöriäisten ja saimaannorppien kuolinsyitä. Pyöriäinen on delfiinimäinen pikkuvalas ja Itämeressä ainoa vakituisesti esiintyvä valaslaji.

Itämeren pyöriäispopulaatio romahti noin sata vuotta sitten ja aiemmasta jopa 25 000 yksilön suuruisesta kannasta on jäljellä noin 450 yksilöä. Pyöriäinen on monilla muilla merialueilla elinvoimainen, mutta Itämeressä sen status on äärimmäisen uhanalainen.

Ruhjoutuneet pyöriäiset ovat teräspöytää vasten esitettynä kaikessa rujoudessaan erikoisen esteettinen näky, jossa on yhtymäkohtia ihmispatologian kuvastoon – patologin pöydälle päätyessään kaikki ennen elävä muuttuu avuttomaksi, esineelliseksi ja vaikeasti lähestyttäväksi; pyöriäisen tunnistelappu on vain varpaan sijaan pyrstössä.

Sekä Itämeressä että muilla merialueilla tärkein ihmisperäinen kuolisyy on kalastuksen oheissaaliiksi joutuminen. Esimerkiksi Pohjanmeressä kalaverkkoihin kuolee vuosittain tuhansia pyöriäisiä. Kalaverkkoihin hukkuminen uhkaa rajoituksista huolimatta myös saimaannorppaa. Ilmastonmuutos vaikeuttaa norppien lisääntymistä, sillä lumipesien rakentaminen vähälumisina ja lauhoina talvina on vaikeaa. Pohjimmiltaan perusteellinen tutkimus kuitenkin muistuttaa merten tilasta ja ihmistoiminnan puutteista: toimitaan ensin ja yritetään vasta jälkikäteen selvittää, aiheutettiinko ongelmia.