22.6. – 27.8. | Jenni Haili | Syntyjä syviä – Songs of Wit and Wisdom

Category
MENNEET
About This Project

 

Syntyjä syviä ammentaa aiheensa eri kansojen luontomytologioista. Tuonpuoleisella on oma topografiansa, jumalat asuvat vuorilla, haltiat metsässä tai vesistöissä. Oikeastaan kaikki keskeiset myyttiset tapahtumat ja toimijat ovat paikallistuneet luontoon.

Näyttelyn kuvat on vedostettu 1860 ja —70-luvuilla laajasti käytössä olleella märkälevytinatypiamenetelmällä. Tinatypia on suorapositiivivalokuva, jossa mustattu metallilevy (näyttelyssä mustaksi elaksoitu alumiini) herkistetään juuri ennen kuvan valottamista ja kehitetään heti tämän jälkeen.

Jenni Haili (s. 1980) on Aalto yliopiston Taiteiden ja muotoilun korkeakoulun Valokuvataiteen koulutusohjelmasta vuonna 2011 valmistunut kuvataiteilija. Haili työskentelee monien tekniikoiden parissa, kuitenkin pohjaten työnsä useasti valokuvaan. Hailin teoksissa medium ja muoto linkittyvät teosten sisältöön merkityksellisellä tavalla. Keskeistä hänen tuotannossaan on piilottamisen ja esittämisen tematiikka. Hailin teoksia on nähty useissa yksityis- ja ryhmänäyttelyissä Suomessa ja ulkomailla. Hän työskentelee taiteellisen työn ohessa valokuvauksen tuntiopettajana Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa Helsingissä.

 


/////////////////////

 

 

 

Songs of Wit and Wisdom draws its subject matter from the nature mythologies of different peoples. The underworld has its own topography, the gods live in the mountains, the elves in the forest or in the waters. In fact, all the major mythical events and actors are localized in nature.

The images in the exhibition have been made with the wet plate collodion tintype technique prevalent mainly in the 1860s’ and -70s. Tintype is a direct positive photographic method in which a blackened metal plate (in the exhibition black aluminium) is sensitised right before exposure and developed immediately thereafter. 

 

 

Jenni Haili (b. 1980) is a Finnish visual artist who graduated from the Aalto University School of Art, Design and Architecture in 2011. She works with a multitude of techniques, mainly basing her works on photography. In her works Haili links the form and medium to the concept of the piece in a significant manner. A reoccurring theme in her work is a play with showing and hiding. Haili’s works have been shown in several solo and group exhibitions both in Finland and abroad. She also works as a part time photography teacher in the Art University Helsinki’s Academy of Fine Arts.