Näyttelyhaku

NÄYTTELYHAKU VUOSITTAIN

Järjestämme vuosittain noin kymmenen näyttelyä Lapualla, Kulttuurikeskus Vanhassa Paukussa sijaitsevassa galleriassamme. Näyttelyaika on noin neljä (4) viikkoa, eikä se aina jakaannu kalenterikuukausittain.

Näyttelyajat jaetaan hakemusten peruteella. Seuraavan vuoden haku avautuu edellisvuoden syksyllä. Haku on avoin kaikille valokuva- ja videotaiteilijoille. Myös työryhmien hakemuksia otetaan vastaan. Haku vuoden 2023 näyttelyajoille on avoinna 30.9.2022 asti. Katso tarkemmat tiedot uutisestamme.

Näyttelyaikoja haetaan vapaamuotoisella hakemuksella (doc, pdf). Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan nimi ja yhteystiedot, näyttelyn sisältö sekä toivomus näyttelyajankohdasta. Pyydämme toimittamaan kuvamateriaalin yhtenä tiedostona, esimerkiksi pdf:nä. Mikäli näyttelyteoksista ei vielä ole kuvia, pyydetään tässä tapauksessa liittämään mukaan hieman tarkempi selvitys näyttelyn sisällöstä.

Lisäksi hakemukseen pyydetään liittämään ansioluettelo sekä kuvamateriaalia joko tulevasta näyttelystä tai aiemmasta taiteellisesta tuotannosta. Resoluutioksi riittää näyttökatseluun sopivat tiedostot.

Hakemus toimitetaan yhdellä sähköpostilla (koko alle 10 MB) osoitteeseen: info@pova.fi. Otsikoi sähköpostisi “Näyttelyhaku”.

Ilmoitamme näyttelyajan saaneille sähköpostitse viimeistään marraskuun loppuun mennessä.

UTSTÄLLNINGSTIDER

Vi tar emot ansökningar en gång per år och väljer utställningar för följande året. Utställningstiden är cirka 4 veckor, tiden kan variera beroende på utställningskalendern. Ansökan är öppen för konstnärer som arbetar med fotokonst eller videokonst, man kan även söka som arbetsgrupp. Ansöknings tid för årets 2023 utställningstiden pågår till 30.9.2022. Läsa mera information från vårt nyhet (endast på finska, förlåt)

Utställningstider ansöks med en fri ansökan (doc, pdf). Ansökan bör innehålla ansökarens namn och kontaktuppgifter, innehållet av utställningen och önskan om utställningstid. Skicka gärna bildfiler i en fil också, till exempel pdf. Om det inte finns färdiga utställningsbilder, ge en lite mer detaljerad förklaring av projektet.

Dessutom ber vi att en CV och bilder om kommande utställningar eller om föregående konstnärliga arbeten bifogas till ansökan, skärmresolution räcker.

Ansökan skickas i en fil (mindre än 10 MB) till info@pova.fi. Namnge e-posten “Utställningsansökan Året 202X”.

Ansökningsresultaten skickas per e-post senast i slutet av november.

OPEN CALL FOR APPLICATIONS

Open call for applications takes place once a year and all exhibitions for the next year are chosen at once. Exhibition time is approximately 4 weeks and varies according to the exhibition calender.
Proposals can be made by photography or video artists, also groups may apply. Open call for exhibition space for year 2023 is ppen until 30.9.2022. See more information here. (Sorry, only in Finnish)

Exhibition times can be applied with an informal application (doc, pdf). The application should include the following: name and contact information of the applicant, context of the exhibition and preferred time of the exhibition.Please, send the images also in one file, like pdf. If you do not yet have images ready about the exhibition, describe the project more in detail.

We would also appreciate your CV along with pictures of the upcoming exhibition or from previous artistic production. Resolution for viewing from the screen is enough.

Send the application in one email (size less than 10 MB) to info@pova.fi. Put the subject according to the preferred time period of exhibition, such as “Exhibition for spring 2020”.

The applicants are selected for exhibition time will be contacted no later than the end of November.

NÄYTTELYTILAT / GALLERI / GALLERY SPACE

Valokuvakeskuksen 38 neliömetrin galleriatilassa järjestetään vuosittain noin 10 näyttelyä. Ripustustankoa on noin 16 metriä. Galleria on näytteilleasettajalle maksuton.

Muutaman kerran vuodessa on valokuvakeskuksella käytössään myös viereinen Vanhan Paukun näyttelytila, Patruunagalleria, jolloin voidaan järjestää laajempia näyttelykokonaisuuksia.

I Fotocentrums 38 kvadratmeter stora galleri ordnas årligen ca 10 utställningar som centrets styrelse beslutar om. Det finns cirka 16 m upphängningsutrymme i galleriet. Fotocentrums galleriutrymmet är konstnadsfritt.

Några gånger om året har Fotocentrum även tillgång till Patruunagalleriet som ligger intill och då kan mer omfattande utställningshelheter arrangeras.

The 38-square-metre exhibition space of the Photography Centre has approximately 10 exhibitions each year. These are decided by the board of the centre. The hanging rail extends to a length of approximately 16 metres. The gallery space is free for the artist.

A few times a year the Photography Centre gets to use the exhibition space next to it, the Cartridge Gallery, which enables the organisation to arrange larger exhibition entities.