Kenen luonto? Kuraattorin sanat

17 Oct Kenen luonto? Kuraattorin sanat

Kenen luonto? Kuraattorin sanat

”Elinympäristöjen tuhoutuminen ja lajien sukupuuttoaalto edellyttävät uudenlaista suhtautumista ympäristöön. Muutokset elinympäristöissä ja lajien kato heikentävät koko ihmiskunnan mahdollisuuksia selviytyä tulevaisuudessa. Luontoa ei voi enää nähdä ehtymättömänä resurssipankkina, jota ihmiskunta voi hyödyntää vain omiin tarkoituksiinsa. Ihminen ei enää pelkästään suojele luontoa, vaan tilanne on kääntynyt toisin päin: luonto voi pelastaa ihmisen.

Luontokuvan rooli on ajankohtaisempi kuin koskaan. Uhkakuvien keskellä ihmiset tarvitsevat toivoa ja tietoa siitä, mitä he voisivat tehdä luonnon hyväksi. Ympäristöongelmien laajuus ja monimutkaisuus tekevät tilanteesta haasteellisen, mutta muutos alkaa mikrotasolta – jokaisen yksilön omista valinnoista.

Suunnanmuutosta on helpompi käsittää ja toteuttaa, kun ympäristöuhan mittakaava asetetaan yksilötasolle. Henkilökohtaisuus ja uudet yksilölliset visuaaliset näkökulmat kuuluvat taiteellisen ilmaisun kieleen ja mahdollistavat luontokuvan uusia tapoja puhua muutoksesta ja visuaalistaa toivoa kestävästä tulevaisuudesta. Taide voi toimia omaa käyttäytymistämme ja tapojamme muokkaavana tekijänä. Yksilötasolla tapahtuvat muutokset saavat lopulta aikaan muutoksen koko yhteiskunnan tasolla, kun alamme vaatia esimerkiksi kestävämpiä tuotteita tai järkevämpää liikkumista.

Kenen luonto? -näyttelyn tavoite on kiihdyttää ja synnyttää muutosta kohti kestävämpää kehitystä. Taiteen avulla ihminen voi löytää uusia tapoja suhtautua luontoon ja kulutukseen, mikä saa ihmisen etsimään vaihtoehtoisia tapoja esimerkiksi omistamiseen tai liikkumiseen. Näyttelyssä etsitään visuaalisia esimerkkitarinoita, jotka pyrkivät kohti hyvää ja joissa luontoa ei nähdä ainoastaan ulkoisena resurssina, vaan elimellisenä osana myös ihmisluontoamme. Näyttelyssä kysytään, mikä on sinun tarinasi.”

Juha Suonpää

Kenen luonto? -näyttelyn kuraattori taide-, luonto- ja ympäristökuvauksen dosentti TaT Juha Suonpää tunnetaan valokuvataiteilijana ja elokuvantekijänä, joka toimii tällä hetkellä yliopettaja Tampereen ammattikorkeakoulun kansainvälisessä Media & Arts -koulutusohjelmassa ja tutkija Suomen akatemian projektissa CICAT2025-hankkeessa (cicat2025.fi), joka kiihdyttää muutosta kohti kestävämpää kehitystä.

Kenen luonto? on Taiteen edistämiskeskuksen koordinoima valtakunnallinen luonnon kuvaamiseen keskittynyt näyttely, joka yhdistää valokuvataiteilijoita ja luontokuvaajia, tieteentekijöitä sekä kaikkia luonnosta kiinnostuneita pohtimaan yhdessä uutta luontokuvaa sekä sen roolia yhteiskunnallisen keskustelun herättäjänä. Näyttely kiertää eri puolilla Suomea ja on esillä Pohjanmaan valokuvakeskuksessa 15.10.-20.11.2021.