ENGLISH / SVENSKA

Ostrobothnian Photography Centre

The Ostrobothnian Photography Centre was established in Lapua in 1997 as an association. It is located at Cultural Centre Vanha Paukku in Lapua, Western Finland. The activities spread across the provinces of South Ostrobothnia, Central Ostrobothnia and Ostrobothnia.

The 38-square-metre exhibition space of the Photography Centre has approximately 10 exhibitions each year. These are decided by the board of the centre. The hanging rail extends to a length of approximately 16 metres.

A few times a year the Photography Centre gets to use the exhibition space next to it, the Cartridge Gallery, which enables the organisation to arrange larger exhibition entities.

The Photography Centre organises lectures, events, exhibitions, competitions and courses.

Activities also include things such as slide shows in the various parts of the cultural centre. Every year the Centre organises also a photography festival called Lakeuden Laajakuvafestivaali. At Vanha Paukku there is also a darkroom for course use.

Österbottens Fotocentrum

Österbottens Fotocentrum grundades i Lappo år 1997 som förening. Verksamheten är belägen i Kulturcentret Vanha Paukku i Lappo. Verksamhetsområdet består av Södra Österbottens, Mellersta Österbottens och Österbottens landskap.

Målsättningen för Österbottens Fotocentrum är att främja och synliggöra fotografering och fotokonst. Fotocentret ordnar föreläsningar, evenemang, utställningar, tävlings- och kursverksamhet.

I Fotocentrums 38 kvadratmeter stora galleri ordnas årligen ca 10 utställningar som centrets styrelse beslutar om. Det finns cirka 16 m upphängningsutrymme. Några gånger om året har Fotocentrum även tillgång till Patruunagalleriet som ligger intill och då kan mer omfattande utställningshelheter arrangeras.

Till verksamheten hör dessutom den årliga festivalen Lakeuden Laajakuvafestivaali där fotointresserade åhörare från landskapet samlas för att gå på kända fotografers föreläsningar.

Centrum har även tillgång till ett svartvitlaboratorium för kurserna på Vanha Paukku.